اخبار ورزشی » رئال در فکر بازگرداندن مهاجم پاراگوئه ای