اخبار ورزشی » میشل:”در مورد شرایط وینیسیوس و براهیم در فصل آینده نگرانم”